بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم|پی ایی

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم

دسته بندی فایل: حسابداری
کلمات کلیدی مطلب:هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,وضعیت هزینه یابی موجود در صنایع,استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع,پیاده سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع,امکان‌سنجی طراحی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,استقرار سیستم ABC در صنایع,بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیومبررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم

هدف از این مقاله بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات23
حجم0/33 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم

چكیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن كارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 87-86 شركت مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 13 فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است.

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران داخلی شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود یاری نمایند.

کلید واژه:

بهای تمام شده: عبارت است از مجموع ارزش عوامل تخصیص داده شده به تولید یك محصول.

هزینه‌یابی: عبارت است از ردیابی هزینه‌های تولیدی جهت تخصیص آنها به محصولات.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC): یك سیستم جدید هزینه‌یابی است كه در آن با استفاده از فعالیتهای تعریف شده و محركهای هزینه مربوط به فعالیتها هزینه‌های سربار به محصولات تخصیص می‌یابد.

فعالیت: مجموعه‌ای از چند وظیفه كه در تولید یك محصول هدف مشتركی را دنبال می‌كند.

محرك هزینه: عبارت است از یك رویداد یا فعالیت كه منجر به وقوع هزینه می‌شود به عبارت دیگر یك محرك هزینه نشاندهندة میزان استفاده یك محصول از یك فعالیت خاص است.

هزینه یابی سنتی: به سیستمی گفته می‌شود كه به منظور تخصیص هزینه‌های سربار ساخت فقط نرخ یگانه استفاده می‌شود.

فهرست مطالب

چكیده:

کلید واژه

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

مقدمه:

طبقه بندی شرایط ضرورت انجام تحقیق بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

بیان مساله:

اهداف تحقیق:

اهمیت موضوع تحقیق:

پیشینه تحقیق:

شرح مقاله:

روش تحقیق:

ابزار تحقیق:

قلمرو تحقیق:

داده‌های تحقیق (جامعه آماری):

متغیرهای تحقیق:

روش جمع‌آوری داده‌ها:

روش تحلیل داده‌ها:

نتیجه‌گیری

محدودیتهای تحقیق:

منابع


"

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

وضعیت هزینه یابی موجود در صنایع

استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع

پیاده سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنایع

امکان‌سنجی طراحی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

استقرار سیستم ABC در صنایع

بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم