عوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاری|پی ایی

عوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاری

دسته بندی فایل: مدیریت
کلمات کلیدی مطلب:اهداف قیمت گذاری,پایان نامه  قیمت گذاری,عوامل موثر بر قیمت گذاری,قیمت گذاری منعطف در شرکت ها,قیمت گذاری منعطف در حراجی ها,مزایای قیمت گذاری انعطاف پذیر,قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک,استراتژیهای پیشرفته قیمت گذاری منعطف,پایان نامه قیمت گذاری محصولات در اینترنت
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان عوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاری آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
عوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاریعوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاری

هدف از این تحقیق عوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاری می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات37
حجم218/1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق عوامل موثر بر قیمت گذاری و بررسی اهداف قیمت گذاری می باشد.


ارائه محصولات بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گامهای صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار میباشد. بنابراین یک بنگاه باید قادر به قیمت گذاری محصولاتش به گونهای باشد که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازه واردین بالقوه حفظ نماید. قیمت گذاری مهمترین جزء از مدل کسب و کار میباشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی بر روی سودآوری بنگاه به همراه دارد. چنانچه قیمت بتواند هزینه های متغیر و برخی از هزینه های ثابت را پوشش دهد، شرکت میتواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.


برای قیمت گذاری درست و رضایت بخش باید عوامل موثر بر قیمت گذاری را شناسایی کرده و آنها را تنظیم ساخت. یکی از صاحبنظران معتقد است سه دسته کلی عوامل بر تصمیمات قیمتگذاری موثرند
(کاتلر،2000) که عبارتند از:

1. عوامل سازمانی
عوامل سازمانی آنهایی هستند که بر قیمتگذاری موثرند و با منابع و اهداف سازمان سروکار دارند. مانند: چرخه عمر محصول (PLC)، و پورتفولیوی قیمتگذاری خط محصول


2. عوامل مشتری
عواملی هستند که از طرف مشتری بر قیمتگذاری موثرند زیرا بین قیمت و تقاضا رابطه معکوس وجود دارد. مانند: منافع و ارزشهای مشتری، تقاضای ایجاد شده یا ذاتی


3. عوامل بازار
عوامل بازارعواملی هستند که از طرف بازار بر قیمتگذاری موثرند.(کاتلر،2000 )


فهرست مطالب
2-12- قيمت گذاري 4
2-12-1-اهمیت قیمت گذاری 7
2-12-2- عوامل موثر بر قیمتگذاری 7
2-12-3- اهداف قیمت گذاری 8
2-12-3-1- به حداکثر رساندن سود فعلی 8
2-12-3-2- به حداکثر رساندن سهم بازار 9
2-12-3-3- کشیدن عصاره بازار 9
2-12-3-4- پیشرو شدن از نظر کیفیت 10
2-12-4- مراحل قیمت گذاری 10
2-12-5- قيمت گذاري منعطف 13
2-12-5-1- حراج و مزایده 13
2-12-5-2- ارتقاء 15
2-12-5-3- فروش ها 15
2-12-6- قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک 17
2-12-7- قیمت گذاری منعطف(پویا) در حراجی ها 18
2-12-8- مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکت ها 19
2-12-9- تعیین قیمت های دقیق و درست 21
2-12-10- مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان 21
2-12-11-استراتژیهای پیشرفته قیمتگذاری منعطف 23
2-12-11-1- قیمتگذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی 23
2-12-11-2- قیمت گذاری چند بعدی 25
2-12-11-3- قیمت گذاری گروهی 26
2-12-11-4- قیمت گذاری منعطف تشویقی(ترفیعی) 26
2-12-11-5- قیمتگذاری دو بخشی 27
2-12-11-6- قیمت گذاری بر اساس تخفیفات مقداری 27
- پیشینه تحقیق 28
2-16-1- پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور 28
2-16-2- پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 30
فهرست منابع 34


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

اهداف قیمت گذاری

پایان نامه  قیمت گذاری

عوامل موثر بر قیمت گذاری

قیمت گذاری منعطف در شرکت ها

قیمت گذاری منعطف در حراجی ها

مزایای قیمت گذاری انعطاف پذیر

قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک

استراتژیهای پیشرفته قیمت گذاری منعطف

پایان نامه قیمت گذاری محصولات در اینترنت